3/4/12

Un bon article d'opinió d'un company


L’AMOR LLIURE VS L’AMOR COMPROMÈS


Moltes vegades, i sobretot  la joventut, es pregunta si és millor l’amor lliure o l’amor compromès, es a dir, si és millor tenir relacions sense compromís o una relació sentimental compromesa.

Al meu parer,  l’amor hauria de ser lliure, ja que el compromís d’haver d’estar amb una persona per a tota la vida pot trencar una relació. Per això jo crec que l’amor lliure és millor, ja que tu pots estar tota la vida amb una persona, com a l’amor compromès, però no tindràs el compromís d’haver d’estar amb aquesta persona la resta de la teva vida si no que, només, hauràs d’estar amb una persona si t’agrada de debò. A més a més, el fet d’haver d’estar amb una persona per compromís pot afectar l’estat d’ànim i la felicitat de l’individu.

D’altra banda, també opino que el fet de tenir una relació compromesa pot ajudar una relació, ja que aporta més seguretat als membres de la parella. A més a més, l’amor compromès, també aporta molta confiança entre els membres de la parella i, això, és una factor molt important a l’hora d’establir una bona  relació sentimental.

En conclusió, l’amor és una experiència de la qual no és fàcil parlar ja que està fora de l’enteniment humà i que, a més a més, és una “cosa” molt variable, ja que depèn molt de cada persona i la manera d’expressar-lo. Per tant, crec que tant l’amor lliure com l’amor compromès, són dos bones formes de manifestar l’amor i que quina forma és millor i quina forma és pitjor està a la tria de cadascú. 

Víctor Pérez