10/4/12

LECTURA DE FICCIÓ PER AL 3R TRIMESTRE

La lectura d'aquest trimestre és Trajecte final de Pedrolo.
En començarem la lectura el dia 2 de maig.