19/4/12

Un altre bon article!

PELE


El PELE (Programa experimental de llengües estrangeres) és un nou projecte que s’utilitza en alguns centres educatius, amb l’objectiu de millorar i facilitar l’aprenentatge dels alumnes en les llengües estrangeres. Aquest projecte consisteix a donar classes en anglès o altres llengües; en el nostre institut es fan classes d’Educació Física i Biologia en anglès. Això té uns clars avantatges tan per als alumnes com per al professorat, però també pot aportar en algunes ocasions desavantatges.
En primer lloc, la utilització del PELE incrementa la facilitat lingüística dels alumnes a l'hora de mantenir una conversa sobre qualsevol tema, i per tant, augmenta el seu vocabulari. Aquest és el motiu pel qual cada cop més centres d’educació tan de primària com de secundaria s’incorporen en el projecte.
En segon lloc, comporta per als alumnes que tenen una nefasta base d’anglès, o de la llengua estrangera que sigui, un desavantatge evident; és a dir, si un alumne amb poc vocabulari, tot i que sigui un bon estudiant, no té la base adequada, clarament no pot continuar la classe amb normalitat i en conseqüència s'endarrereix. Aleshores, l’alumne que tingui problemes amb l’idioma tindrà molta més dificultat per assolir els temes de l’assignatura que altres companys que potser tenen una base molt més sòlida. No obstant això, és evident que tothom (tan alumnes com el mateix professor) experimentarà una evolució del domini de la llegua.
En conclusió, aquest programa experimental és una bona forma d’activar el nostre anglès i d’aconseguir que els estudiants millorin el seu vocabulari i tinguin molta més facilitat a l'hora de construir frases i discursos orals d'una certa complexitat.


Raquel Martín
1BATXA