17/4/12

JO VULL SER REI, DELS PETS

Redacteu un article d'opinió de 220 paraules en què valoreu si la monarquia és positiva per a Espanya o seria millor que es constituís com a República.

Feu l'anàlisi morfològica i verbals dels mots de l'enunciat.

Lèxic: Corona, Casa reial, monarquia
Corona: tanmateix, malgrat tot, tot i això, encara que,  en conclusió, per acabar...