19/6/12

Recuperació de l'assignatura

Heu d'escollir 25 poemes de l'antologia poètica i fer un comentari de text de cadascun.
Els 25 comentaris equivalen a un 25% de la nota de recuperac, per tant, l'examen equival a un 75%.

Del primer poema escollit heu de cercar tots els determinants i fer-ne una graella a part per indicar-ne la classe.
Del segon, farem el mateix, però amb els noms.
Del tercer, amb els adjectius.
Del quart, amb els pronoms,
del cinquè, amb els adverbis,
del sisè amb les preposicions,
del setè, amb les conjuncions,
de la resta, feu l'anàlisi verbal.

Recordeu que cal indicar la classe de mot i la subclasse si n'hi ha. Antologia de poesia catalana

1. Guillem de Berguedà: “Cançoneta leu e plana”.
2. Cerverí de Girona: “No el prenatz lo fals marit...”.
3. Ramon Llull: “A vós, dona Verge Santa Maria...”.
4. Ausiàs March: Poema LXXXI (“Així com cell qui es veu prop de la mort...”).
5. Ausiàs March: Poema XIII (“Colguen les gents amb alegria festes...”).
6. Anselm Turmeda: “Elogi dels diners”.
7. Jordi de Sant Jordi: “Desert d’amics, de béns e de seny”.
8. Joan Roís de Corella: “La balada de la garsa i l’esmerla”.
9. Francesc Vicent Garcia: “A una hermosa dama de cabell negre que es pentinava en un terrat amb una pinta de marfil”.
10. “A la vora de la mar” (cançó popular).
11. Bonaventura Carles Aribau: “La pàtria”.
12. Teodor Llorente: “Vora el barranc dels algadins” de Nou llibret de versos (1909).
13. Jacint Verdaguer: “Els dos campanars”, de Canigó (1885).
14. Jacint Verdaguer: “Vora la mar”, de Flors del calvari (1895).
15. Miquel Costa i Llobera: “El pi de Formentor” de Poesies (1885), edició de 1907.
16. Joan Maragall: “La vaca cega”, de Poesies (1895).
17. Joan Maragall: “Oda a Espanya”, de Visions i cants (1900).
18. Joan Alcover: “La Balanguera”, de Cap al tard (1909).
19. Josep Carner: “Cançoneta incerta” d’El cor quiet (1925), edició de Poesia (1957).
20. Josep Carner: “Bèlgica”, de Llunyania (1952), edició de Poesia (1957).
21. Maria Antònia Salvà: “L’encís que fuig”, d’Espigues en flor (1926).
22. Josep Maria Junoy: “Oda a Guynemer”, de Poemes i cal·ligrames (1920).
23. Joan Salvat-Papasseit: “Tot l’enyor de demà”, de L’irradiador del port i les gavines (1921).
24. Joan Salvat-Papasseit: “Com sé que es besa”, d’El poema de la rosa als llavis (1923).
25. Josep Maria de Sagarra: “Vinyes verdes vora el mar”, de Cançons de rem i de vela (1923).
26. Josep Maria de Sagarra: “Aigua-marina”, d’Àncores i estrelles (1936).
27. Carles Riba: “Que jo no sigui més com un ocell tot sol...”, d’Estances (llibre segon) (1930).
28. Carles Riba: “Súnion, t’evocaré de lluny...”, ’Elegies de Bierville (1943).
29. Clementina Arderiu: “El pendís”, de L’alta llibertat (1920).
30. Rosa Leveroni: “Elegies de la represa, VI”, de Presència i record (1952).
31. Bartomeu Rosselló-Pòrcel: “A Mallorca durant la guerra civil”, d’Imitació del foc (1938).
32. Màrius Torres: “La ciutat llunyana”, de Poesies (1947).
33. Agustí Bartra: “Oda a Catalunya des dels tròpics” de L’arbre de foc (1946), edició d’Obra
poètica completa (1971).
34. J.V. Foix: “Sol, i de dol, i amb vetusta gonella...”, de Sol, i de dol (1947).
35. J.V. Foix: “És quan dormo que hi veig clar”, d’On he deixat les claus... (1953).
36. Salvador Espriu: “Cançó del matí encalmat”, d’El caminant i el mur (1954).
37. Salvador Espriu: “Assaig de càntic en el temple”, d’El caminant i el mur (1954).
38. Pere Quart: “Corrandes d’exili”, de Saló de tardor (1947).
39. Pere Quart: “Vacances pagades”, de Vacances pagades (1961).
40. Joan Vinyoli, “Les boies”, de Cercles (1979).
41. Gabriel Ferrater: “Floral”, de Da nuces pueris (1960).
42. Gabriel Ferrater: “Cambra de la tardor”, de Da nuces pueris (1960).
43. Joan Brossa: “Poema”, de Poemes visuals (1975).
44. Joan Brossa: “Eco”, de Rua de llibres (1980).
45. Vicent Andrés Estellés: “Els amants”, de Llibre de meravelles (1971).
46. Miquel Martí i Pol: “L’Elionor”, de La fàbrica (1972).
47. Maria Mercè Marçal: “Brida”, de Bruixa de dol (1979).


COMENTARI DE TEXT LITERARI

1. Comprensió del text: Cal llegir atentament el text i buscar al diccionari les paraules que no s’entenen.

2. Informació prèvia:

§        Informació sobre l’autor i l’obra a què pertany el text.
§        Característiques de l’autor relacionades amb el text.
§        Moment d’escriptura de l’obra en relació amb el conjunt de la producció de l’autor.
§        Contextualització del text en el moviment literari al qual pertany.

3. Impressions inicials:

Disposició del text en l’espai (títols, paràgrafs, estrofes…).
Gènere i subgènere al qual pertany (poesia, narrativa, teatre…).

4. Determinació de la forma

Narrativa i teatre
Poesia
Forma d’expressió (narració, descripció, diàleg…).
Parts del text.
Mètrica (nombre de síl·labes, rima…)
Estrofes

5. Determinació del contingut

§        Característiques de l’argument
§        Tema i subtema
§        Estructura del text (introducció, nus, desenllaç…)
§        To del text (optimista, melangiós, esperançat…)
§        Personatges
§        Tractament de l’espai i el temps
§        Punt de vista: narrador intern o narrador extern.
§        Posició de l’autor (objectiva, subjectiva, irònica…)

6. Valoració:

§      Conclusions objectives sobre els aspectes literaris més destacats: autor, forma, contingut, recursos, entre altres.
§        Opinió personal sobre el text comentat argumentant-ne les raons.

MODEL D'EXAMEN DE RECUPERACIÓ

  1. Fes un resum d’aquest text (1punt)
  2. Fes l’anàlisi dels verbs. (1 punt)
  3. Fes l’anàlisi morfològica dels mots subratllats i en cursiva. (1 punt)
  4. Fes un comentari literari  d’aquest poema: context i autor( 2 punts) explicació de contingut (2 punts), anàlisi mètrica i recursos retòrics (2 punts), anàlisi de la llengua i conclusió (1punt)