21/5/12

Un exemple de bon debat—"El fonament moral sobre el qual s'ha d'edificar la societat és el de que l'assassinat, no
importa per part de qui ni en quines circumstàncies, és intolerable. I això inclou el govern."
(Helen Prejean, "Pena de muerte", Ediciones B, 1996)

—"La pena de mort, que confon l'abolició del delicte amb l'abolició del delinqüent, no em
sembla compatible amb cap consideració profunda dels drets fonamentals, el primer
dels quals és el dret a viure." (Fernando Savater. El País, 15-7-93)