10/4/12

Expressió oral

En grups de dos heu d'aportar arguments i visions totalment oposades sobre un mateix tema.
Dia d'exposició: 16 de maig